Bij de basisgegevens kan je aangeven op welke wijze wij de te checken pensioenofferte van jou ontvangen. Zodra we de offerte binnen hebben, gaan wij berekenen welke ideale pensioeninvulling wij je kunnen bieden. Ons voorstel krijg je vervolgens per e-mail of per post aangeleverd en de gehele afhandeling kan verder via e-mail en per post worden verzorgd. Desgewenst kan er ook een afspraak gemaakt worden om het voorstel persoonlijk toe te lichten.

gegevens aanvrager
voorletters
achternaam
man / vrouw mv
geboortedatum
sofinummer
inkomstenbron
bruto jaarsalaris
burgerlijke staat
straat / huisnummer
postcode / woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
aanleveren huidige offerte via
bestaande pensioenregeling jn
voorkeur aanleveren voorstel
pensioenwensen:
relatiecode (indien van toepassing)